Koučink nebo konzultace

↟ Co je to koučink?

Koučování pomáhá rozvinout všechny síly, které v nás dřímají.

Koučování je rozhovor, do kterého kouč nevstupuje svými názory nebo radami.

Je to proces zaměření na řešení (není to psychoterapie).

Klient hledá v sobě to nejlepší řešení pro aktuální situaci.

Koučink pomáhá:

~ uvědomit si naše cíle a možnosti jak jich dosáhnout
~ objevit různé cesty a vytrvat na naší vlastní cestě
~ naplno využít svůj potenciál
~ zvýšit míru důvěry v nás samé i ve druhé

Koučování nám poskytuje

~ svobodu v rozhodnutí
~ jiný úhel pohledu
~ zaměření na skutečnosti, které máme pod kontrolou
~ posunout se z pasivního do aktivního
~ zodpovědnost za to, co děláme

Turistická značka šipek jako koučink zaměřený na řešení

Koučování představuje významnou spojnici na cestě vývoje od hierarchie k odpovědnosti, od autokracie ke skutečné demokracii, od orientace na stále rostoucí spotřebu ke kvalitě a udržitelnosti, k tomu s čím se dnes setkáváme ve všech oblastech a odvětvích.

John Whitmore

Všechny zdroje máme k dispozici a když ne ~ jsme schopni si je dohledat.

Kdy koučování využiji?

Když

~ jsem dlouhodobě pod tlakem,
~ řeším soukromé nebo pracovní vztahy,
~ mám před sebou důležité rozhodnutí a potřebuji si utřídit myšlenky.

Všechny zdroje k úspěchu máme v sobě

↟ Konzultace

Konzultace je rozhovor, kdy si klient žádá můj úhel pohledu, rady a inspiraci.

Mojí rolí je sdílet zkušenosti, přinášet nové vhledy a informace.

Rodinný koučink nebo konzultace online

Pokud vás to volá a máte zájem o moje služby ~ můžete se zapsat na čekací listinu a vyplnit krátký Google formulář.

Ničemu se nezavazujete, jakmile budou moje služby aktuální ~ napíšu vám.

Děti si užívají točení na řetízkovém kolotoči.

Koučování napomáhá evoluci ve všech etapách, protože evoluce se rozvíjí zevnitř ven, vyvěrá z nitra člověka. Evoluci nelze naučit a předepisovat. Koučování neznamená učit. Koučování znamená vytvářet podmínky pro učení (se) a růst.

John Whitmore

↟ Chcete mě víc poznat?