Koucování a koucink je proces zaměřený na řešení

Koučink nebo konzultace

Co je to koučink?

↟ Koučink je nejvíc rovnocenná disciplína a partnerský proces.

↟ Koučování je rozhovor, do kterého kouč nevstupuje svými názory nebo radami.

↟ Koučování je proces zaměřený na řešení.

↟ Klient hledá v sobě to nejlepší řešení pro aktuální situaci.

↟ Koučování pomáhá rozvinout všechny síly, které v nás dřímají.

↟ Koučování rozvíjí růstové myšlení.

↟ Koučování není psychoterapie. Nehodnotím a neposuzuji nic z toho, co mi říkáte.

Všechny zdroje k úspěchu máme v sobě

Kdy koučování využiji?

Když

~ jsem dlouhodobě pod tlakem,
~ řeším soukromé nebo pracovní vztahy,
~ mám před sebou důležité rozhodnutí a potřebuji si utřídit myšlenky.

Zkuste koučink na vlastní kůži a uvidíte, jestli je to pro vás užitečné.

Když položíte správnou otázku ~ odpověď už je na cestě

Koučink pomáhá:

~ uvědomit si naše cíle a možnosti jak jich dosáhnout,
~ objevit různé cesty a vytrvat na naší vlastní cestě,
~ naplno využít svůj potenciál,
~ zvýšit míru důvěry v nás samé i ve druhé.

Koučování nám poskytuje

~ svobodu v rozhodnutí,
~ jiný úhel pohledu,
~ zaměření na skutečnosti, které máme pod kontrolou,
~ posunout se z pasivního do aktivního,
~ zodpovědnost za to, co děláme.

Všechny zdroje máme k dispozici a když ne ~ jsme schopni si je dohledat.

Rodinný koučink nebo konzultace online

Pokud vás to volá a máte zájem o moje služby ~ můžete vyplnit krátký formulář a zarezervovat si prvních 30 min online setkání zdarma.

Turistická značka šipek jako koučink zaměřený na řešení

Koučování napomáhá evoluci ve všech etapách, protože evoluce se rozvíjí zevnitř ven, vyvěrá z nitra člověka. Evoluci nelze naučit a předepisovat. Koučování neznamená učit. Koučování znamená vytvářet podmínky pro učení (se) a růst.

John Whitmore

↟ Konzultace

Konzultace je rozhovor, kdy si klient žádá můj úhel pohledu, rady a inspiraci.

Mojí rolí je sdílet zkušenosti, přinášet nové vhledy a informace.

Děti si užívají točení na řetízkovém kolotoči.

Koučování představuje významnou spojnici na cestě vývoje od hierarchie k odpovědnosti, od autokracie ke skutečné demokracii, od orientace na stále rostoucí spotřebu ke kvalitě a udržitelnosti, k tomu s čím se dnes setkáváme ve všech oblastech a odvětvích.

John Whitmore

↟ Chcete mě víc poznat?