Karty emocí pro děti i dospělé

 Checklist emocí

↟ Podle nejnovějších poznatků
k rozvíjení emoční inteligence pomáhá uvědomit si v každodenních situacích jak se cítíme a kde v těle pocity cítíme. Je to taková forma meditace.

Snažte se nepříjemné pocity pojmenovat co nejpřesněji a ne jen obecně strach nebo zlost.

Naše emoce nejsme my, jsou to jen pocity, které prochází našim tělem.

Nedatovaný kalendář a karty k emoční inteligenci na lednici

Měsíční nedatovaný kalendář na lednici s kartami k EQ

Emoční inteligence u dětí

Od nepříjemných emocí pomáhá se oddosobnit a místo “jsem naštvaná” říkat “cítím vztek” apod.

Jenže mě nikdo nenaučil mluvit o svých pocitech a tudíž jsem neznala víc než jen základní emoce strach, smutek, zlost, radost…

Abych si rozšířila slovní zásobu, měla jsem na lednici A4 se seznamem emocí. Byl to ale souvislý text, do kterého mě nebavilo koukat a proto je příjemnější orientovat se pohledem na moje karty.

Když jsem znala víc pocitů, mohla jsem je popisovat dětem (při empatii a krizích) a ony se díky tomu přirozeně učí vyznat se v sobě a mít tu slovní zásobu.

↟ My máme kartičky na lednici a když jdu kolem, udělám si checklist pocitů, které cítím, kde v těle je cítím a proč tyto konkrétní emoce cítím.

Také si s dětmi prohlubujeme znalosti o emocích a o sobě i druhých lidech

Plánovací kalendář pro děti

S našim plánovacím kalendářem pro děti můžete také pracovat na emoční inteligenci
s magnety jednotlivých emocí.

Děti za mnou přijdou s konkrétním magnetem a ukážou mi jak se cítí a proč. Můžeme si o tom popovídat i k jednotlivému dni na kalendáři.

Všestranné využití od nejmenších po největší